OŚRODEK KSZTAŁCENIA

33 496 38 66 / 601 440 693

KURSY I SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH,
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH

 

Polityka prywatności


 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest TALMED sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. M. Grażyńskiego 12 oraz TALMED Szkoła Medyczna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. M. Grażyńskiego 12.
 2. Pani/Pana dane gromadzimy w związku z procesem rekrutacji na szkolenia i/lub w związku z zawieraniem wzajemnych umów.
 3. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji, kształcenia oraz w celach rachunkowych i podatkowych, na podstawie prawnych wymagań służących powyższym celom.
 5. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które wykonują usługi księgowe, rozliczeniowe, informatyczne.
  Możemy również przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli przez organy publiczne.
 7. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 8. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Uprawnienia te dotyczą:
  - żądania sprostowania danych,
  - żądania usunięcia danych,
  - żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych proszę się zwracać do Administratora Danych Osobowych, dane kontaktowe: dokumenty@talmed.eu, lub drogą pocztową TALMED sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. M. Grażyńskiego 12.
 10. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.